1325
Bli medlem
Praktikplatser
WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt

Framsteg för IKFF Kamerun

Camerun

Möte med olika aktörer för att börja processen med att ta fram en ny handlingsplan för Kvinnor, fred och säkerhet.

2013 startade IKFF Kamerun. Nu har de startat en arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för Kvinnor, fred och säkerhet (i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325). IKFF Kamerun kommer vara en ledande aktör i denna process i samarbete med regeringen och andra nyckelaktörer. Inspirationen till arbetet med handlingsplanen kommer från IKFF DR Kongo som bidragit med sin erfarenhet och expertis.

IKFF Sverige var i våras med och anordnade ett regionalt möte för de afrikanska IKFF-sektionerna med syfte att stärka samarbetet över nationsgränserna. Det är mycket glädjande att se hur arbetet för kvinnors rätt att delta i frågor som rör fred och säkerhet stärks.

IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i DR Kongo och Nigeria. Vi har framförallt bidragit med att stärka deras kapacitet. Detta har möjliggjort att sektionerna har kunnat utveckla det regionala arbetet och stöttat nystartade IKFF-grupper som i Kamerun.

Vill du vara med och bidra? Bli medlem eller ge en gåva på bankgiro: 5491-7166 (märk gåva).

Nya regeringen stödjer det humanitära initiativet mot kärnvapen!

Ikväll höll Sverige ett anförande i FN:s generalförsamling i New York med ett mycket välkommet besked: Sverige stödjer det humanitära initiativet mot kärnvapen. Vi har tidigare skrivit om det humanitära initiativet och riktat hård kritik mot att alliansregeringen inte ville stödja detta. Att den nya regeringen ändrar riktning är ett viktigt skifte i nedrustningsfrågan och en tydlig markering från Sverige om att kärnvapnens humanitära effekter är så oacceptabla att mer tryck måste sättas på kärnvapenstaterna att nedrusta.

Läs hela vårt inlägg här.

PRESSMEDDELANDE: IKFF välkomnar Nobels fredspris 2014

Nobels fredspris år 2014 tilldelas Malala Yousafzai och Kailash Satyarthi för deras kamp för barn och ungas rättigheter. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) välkomnar den norska Nobelkommitténs beslut.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs mer Läs mer