1325
Bli medlem
Praktikplatser
WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt

IKFF antar nytt manifest på 100-års dagen!

1915 samlades över 1000 kvinnor i Haag för att protestera mot första världskriget. Det blev startskottet för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.  De antog ett manifest för varaktig fred. Nu när vi åter samla i Haag för att fira vår 100-åriga kamp antar vi ett nytt manifest för att bekräfta våra förmödrars ståndpunkter och lägga grunden för vårt framtida arbete.

Vi har översatt de viktigaste punkterna till svenska. Du kan läsa manifestet här. När det är officiellt antaget kommer hela att läggas ut på engelska.

Gör praktik på IKFF och bidra till fredsarbetet!

Vi tar nu emot ansökningar för praktik hösten 2015. För mer information, se här. Sista ansökningsdag, 27 april.

Robotvapen diskuterades på Lunds universitet

Under de senaste decennierna har det utvidgade användandet av fjärrstyrda vapen dramatiskt förändrat förutsättningarna för den moderna krigföringen. Drönarattacker, som av USA bland annat använts i jakten på terrorister, har mött kritik för det stora antalet civila som har förlorat livet i dessa angrepp. Teknikutvecklingen inom vapenindustrin medför att flera stater snart kan sätta in så kallade autonoma vapen, eller ”killer robots”, i krigszoner. Dessa kan söka upp sina mål och gå till attack utan inblandning från mänskliga händers sida.

Lundagård skriver om Sofia Tuvestads, politisk handläggare på IKFF, föredrag om autonoma vapen. IKFF bedriver ett förbud mot dessa vapen genom kampanjen Stop Killer Robots. Läs artikeln här.

Läs mer Läs mer