1325
Bli medlem
Praktikplatser
WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt

Kan kvinnor skapa fred?

Varje år dödas över 500 000 människor av väpnat våld. Just nu är lika många på flykt som under andra världskriget. I fredsförhandlingar mellan 1992-2011 var det nästan uteslutande män som deltog. Tror du att kvinnor kan förändra världen? Tror du på kvinnors rätt att delta?

Sprid vår film och gå med i vår globala kamp för fred och frihet:www.ikff.se/bli-medlem

Nu mobiliserar kvinnor världen över!

Drönare oroar befolkningen

”I dagarna byggs den militära basen Camp Nobel upp av svenska soldater i Mali. Insatsen är det största svenska bidraget till en FN-styrka på länge. Sverige ska bland annat bidra med drönare för underrättelseverksamhet. Syftet med obemannade drönare må vara gott, men det finns stora utmaningar.”

Idag skriver vår generalsekreterare Ylva Bergman i Norrländska Socialdemokraten tillsammans med Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo, om att obemannade drönare kommer att användas i Mali-insatsen. Läs hela artikeln här.

Vi kräver skärpta regler för vapenexport

I förra veckan träffade vi företrädare för den kommitté som fått i uppdrag av riksdagen att ta fram förslag på skärpta regler för svensk vapenexport. KEX, som kommittén kallas, ska även se över graden av insyn i det svenska vapenexportsystemet.

Tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Amnesty, Kristna Fredsrörelsen, Diakonia, och Transparency International lämnade IKFF vid mötet över en rad punkter som är helt centrala för att KEX-utredningen ska leva upp till sitt syfte. Vårt budskap vid mötet var tydligt: KEX måste föreslå regler som är skarpare än idag. Om det nya regelverket inte sätter mänskliga rättigheter i fokus och resulterar i faktiska förändringar för exporten så är det ett misslyckande utifrån uppdraget. Läs mer och ta del av våra synpunkter här.

Läs mer Läs mer