1325
Bli medlem
Praktikplatser
WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt

Sverige behöver en aktiv fredspolitik

Det behövs en kraftsamling från den nya regeringen för att bygga en stark svensk fredspolitik. Oavsett regeringsbildning måste politiken utgå från gemenskap och solidaritet och inte ge Sverigedemokraterna möjlighet att påverka varken direkt eller indirekt. Med anledning av att det idag den 21 september är den internationella fredsdagen presenterar vi som ledande organisationer i svenska fredsrörelsen gemensamma krav på svensk fredspolitik.

Idag den 21 september är det den internationella fredsdagen. Med anledning av detta skriver vi tillsammans med företrädare för Svenska Freds och Kristna Fredsrörelsen. Läs inlägget här.

Sveriges hållning bäddar för korruption

”I veckan skulle Jan-Olof Lind, generaldirektör vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ha frågats ut av riksdagens försvars- och utrikesutskott om sina affärer med Kina. Detta efter ett nytt avslöjande om oegentligheter i svensk vapenexport. Feministiskt perspektiv ställde tre frågor till Josefine Karlsson, generalsekreterare i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, som fortfarande väntar på svar från utredningen som tillsattes efter Saudiaffären.

– Vapenindustrin är en av världens mest korrupta branscher där egenintresset går före mänskliga rättigheter. Sverige är inte förskonat. Exemplen med Kina samt Saudiaffären visar att det inte är möjligt för Sverige att vara en av världens största vapenexportörer och samtidigt vara en trovärdig röst för nedrustning och fred. Så länge vi har en sådan stor vapenindustri kommer detta att ske.”

Läs hela intervjun här.

Don’t agonize – organize

Nu är det över, supervalåret 2014 som det så länge har talats om. Samtidigt är det nu arbetet börjar för oss. Efter månader fyllda av kampanjande, utspel och debatter där vi gjort vårt bästa för att lyfta den oftast bortglömda utrikes- och säkerhetspolitiken, så har vi nu ett resultat.” 

Vår generalsekreterare Josefine Karlsson bloggar om det nedslående valresultatet och om vikten av organisering för mänskliga rättigheter. Läs hela inlägget här.

Läs mer Läs mer