1325
Bli medlem
Praktikplatser
WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt
Översikt över ”Investera i fred” Översikt över ”Investera i fred”

Investera i fred

Att investera i fred innebär att lyfta fram erfarenheter och expertis som finns i det civila samhället. Det innebär också att tillvarata den kompetens som kvinnor besitter vad gäller fred och säkerhet. Läs mer om detta i menyn till vänster.

Att bygga fred är så mycket mer än att bara stoppa ett krig. Att investera i fred innebär att skapa förutsättningar för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla kan delta på lika villkor och där jordens resurser fördelas på ett rättvist sätt. Att investera i fred innebär allt från kvinnors bestämmanderätt över sin kropp till att förebygga väpnade konflikter. Till den pågående klimatdebatten behöver också införas en argumentation om väpnade konflikters enorma belastning på miljön. Att investera i fred handlar också om vikten av att bygga en global ekonomi med fokus på samarbete snarare än konkurrens; på mänskliga rättigheter snarare än utnyttjande av mänskliga resurser; samt på ansvarsfullt användande av ekologiska resurser.

IKFF verkar för:

  • Att alternativa säkerhetspolitiska strategier där finansiella resurser används för att förebygga väpnade konflikter, att civil krishantering prioriteras och att civilbefolkningens deltagande och säkerhet sätts i första rummet;
  • Att kvinnor inkluderas i arbetet med säkerhetsfrågor på alla nivåer i linje med säkerhetsrådets resolution 1325;
  • Att lyfta fram kopplingen mellan kvinnors rätt till den egna kroppen och deras möjlighet att agera som politiska aktörer, samt att i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1820 (2008) synliggöra sexuellt våld mot kvinnor i konflikter som en institutionaliserad form av vapen och krigsstrategi;
  • Att fokusera på information och organisering av civila samhällets organisationer för att utveckla strategier i förebyggande konflikthantering och multikulturell samexistens;
  • Att påverka myndigheter och informera om hur man genom rättvisa handelsavtal kan främja en hållbar ekonomisk utveckling även för utvecklingsländerna.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2012

  • Skriv ut Skriv ut
  • Dela med dig på Facebook Dela med dig på Facebook