IKFF:s Internationella Program 2015 – 2019

Det internationella programmet beslutats av den internationella kongressen som hålls vart fjärde år, och fastställer prioriteringarna för de följande fyra åren.

Programmet för 2015-2019 kommer att antas på den internationella kongressen i slutet av april 2015.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig