Kärnvapen

”Regeringar säger att det är osannolikt att kärnvapen kommer att förbjudas. Tro inte på dem. De sa samma sak om att förbjuda landminor” – Jody Williams, som 1997 fick Nobels fredspris efter att hon lett den internationella kampanjen för ett förbud mot landminor.

IKFF har arbetat mot kärnvapen så länge de existerat. Vi var en av många drivande krafter bakom att stoppa Sveriges kärnvapenprogram på 1950-talet och kärnvapennedrustning är fortfarande en central fråga för IKFF i Sverige och internationellt. Behovet av kärnvapennedrustning är stort. Idag finns cirka 16,000 kärnvapen i världen och istället för att rusta ned väljer kärnvapenstaterna att förnya sina arsenaler. Samtidigt ökar idag riskerna kopplade till kärnvapen.

Frågan om kärnvapennedrustning har fått ny luft under vingarna på senare år. Detta beror inte minst på att allt fler stater har börjat prata om de oacceptabla humanitära konsekvenser som följer när kärnvapen används. Många stater har sedan 2012 anslutit sig till det humanitära initiativet för kärnvapennedrustning och alltfler ställer sig också bakom den humanitära utfästelsen om att förbjuda kärnvapen på humanitär grund. IKFF arbetar för att fler stater ska ansluta sig så att det internationella samfundet kan förhandla fram ett totalt förbud mot kärnvapen.

Genom att kärnvapendebatten alltmer utgår från humanitära perspektiv ges frågan ett mänskligt ansikte och kraven på nedrustning ökar. Inom det humanitära initiativet har tre stora möten med regeringar och det civila samhället hållits om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen: i Norge 2013, i Mexiko 2014 och i Wien 2014.

IKFF driver frågan om kärnvapennedrustning i nära samarbete med vårt internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will och den globala kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Vi närvarar vid kärnvapenförhandlingar inom och utanför FN, informerar om utvecklingen samt lägger förslag för hur arbetet bör gå framåt.

Fördjupning

Det humanitära initiativet och arbetet för ett internationellt kärnvapenförbud – ett argumentationsunderlag från Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

IKFF:s internationella nedrustningsprograms samlade information om kärnvapenförhandlingar.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig